Archive for Tháng Một, 2008

MỘT VÒNG TRÒN ĐANG KHÉP KÍN VÀ NHỮNG SUY TƯ

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 24/01/2008

Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 24/01/2008

Nguyên nhân và kết quả, ăn làm sao, nói làm sao bây giờ?

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 24/01/2008

Họ còn là đồng chí của nhân dân không?

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 24/01/2008

Phải chăng ông Trưởng ban Tôn giáo đang mắc “bệnh nước lớn”?

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 24/01/2008

Những buổi cầu nguyện biểu dương khát vọng và niềm tin

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 24/01/2008

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers