Archive for Tháng Mười, 2008

LM NGUYỄN VĂN VINH, TRƯỞNG HẠT VĂN HẠNH GP VINH TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 30/10/2008

LẠI SUY NGHĨ TỪ MỘT BÀI BÁO

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 23/10/2008

Tưởng ai, hóa ra lại Nguyễn Năng An

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 23/10/2008

MỘT VỊ LÃNH ĐẠO CÓ TẦM CỠ

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 22/10/2008

Giáo xứ Đức Lân (Gp Vinh) thắp nến cầu nguyện cho Công Lý & Hòa Bình

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 21/10/2008

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers