Archive for Tháng Mười Một, 2008

Chính quyền hành xử kiểu gì?

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 16/11/2008

LẠI CẮN TRỘM BAN ĐÊM, MỘT CÁCH HÀNH ĐỘNG CỦA “TÀ QUYỀN”

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 15/11/2008

THÁI HÀ LẠI BỊ TẤN CÔNG

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 15/11/2008

VIDEO: TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGÔ QUANG KIỆT ĐẾN THĂM NẠN NHÂN LŨ LỤT

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 11/11/2008

Hà Nội lụt: Cơn hoạn nạn để hiểu tận lòng quan

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 06/11/2008

Hà Nội, những ngày ngập lụt

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 05/11/2008

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers