Archive for Tháng Sáu, 2009

Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả (J.B)

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 24/06/2009

GX Thái Nguyên, GP Bắc Ninh: Nến sáng như lòng tin bùng cháy

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 16/06/2009

Thiên An Môn: Bài học về tội ác man rợ còn đó

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 07/06/2009

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers