Archive for Tháng Một, 2010

Tâm thư tạ ơn của J.B Nguyễn Hữu Vinh

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 30/01/2010

Dong Chiem is becoming a “Mount of Crosses”

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 21/01/2010

Công an TPHN triệu tập ông J.B Nguyễn Hữu Vinh lần thứ 2

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 20/01/2010

The Vietnam News Agency denies Dong Chiem repression and attacks AsiaNews

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 18/01/2010

Một buổi tối buồn thương trong Nguyện đường Thánh Giê – Ra – Đô

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 17/01/2010

Ấm áp tình thương yêu trong mầu nhiệm Hiệp Thông

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 16/01/2010

Dong Chiem is becoming a “Mount of Crosses”

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 14/01/2010

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers