Archive for Tháng Mười, 2010

Thư gửi anh chị em giáo dân Cồn Dầu

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 26/10/2010

“Cụ rùa” Hồ Gươm linh thiêng và ngón thông tin tuyên truyền

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 11/10/2010

Nhất! Còn thú vui kia sao chẳng vẽ?

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 07/10/2010

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers