Archive for Tháng Tư, 2011

Phản xạ có điều kiện và não trạng nô lệ

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 18/04/2011

Giáo xứ Hàm Long, nổi lửa cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 11/04/2011

Những tờ giấy mời và triệu tập mang nhiều ý nghĩa

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 03/04/2011

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers