Archive for Tháng Mười Một, 2011

Biểu tình ủng hộ Thủ Tướng (Nhại Kiều)

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 30/11/2011

Tôi ủng hộ Thủ tướng trong việc này

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 25/11/2011

Tình hình Giáo xứ Mỹ Lộc, GP Vinh

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 24/11/2011

Bị oan là phải thôi

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 19/11/2011

“Bé cái nhầm” trong câu chuyện Thái Hà

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 05/11/2011

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers