Archive for Tháng Mười Hai, 2011

Chớ khóc thương tao làm chi

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 22/12/2011

Cóc chết, giải mã những cuộc than khóc của bầy cừu

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 21/12/2011

Thư gửi người em trong nhà tù

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 20/12/2011

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers