Archive for Tháng Một, 2013

Tang thương Ngọc Lâm, ấm áp tình thương yêu của cộng đồng

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 20/01/2013

Hãy sờ lên gáy mình, thưa anh Nguyễn Như Phong

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 03/01/2013

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers