Archive for the ‘’ Category

Đồng hành với Ls Lê Quốc Quân trước ngày ra tòa

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 01/10/2013

Nguyễn Chí Đức bị đánh đập trước trại Lộc Hà ra sao?

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 03/06/2013

Thái Hà dâng Thánh lễ, cầu nguyện cho Tổ Quốc thoát họa xâm lăng

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 02/06/2013

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers