Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 30/11/2006

Dùng thuế hạn chế Internet là không thể chấp nhận được

Cần rõ ràng, nhất quán trong các văn bản luật
13:57′ 16/05/2005 (GMT+7)

Nhiều bộ luật khi đi vào cuộc sống khiến người dân rất khó thực hiện do không có sự nhất quán giữa các văn bản luật và các văn bản dưới luật…

 

Các nhà làm luật nên quan tâm, cải tiến luật cho phù hợp với cuộc sống.

Theo tôi, đã là luật cần phải rõ ràng, dứt khoát, chống các hiện tượng đã có các văn bản luật hẳn hoi lại phải chờ các văn bản hướng dẫn dưới luật mới thực hiện được. Thậm chí, nhiều văn bản dưới luật được diễn giải trái ngược nội dung văn bản luật nguyên thủy… 

Người dân không thể đủ thời gian, trình độ cũng như có các điều kiện khác để nắm được tất cả luật cùng những văn bản dưới luật để thực hiện cho đúng. Chính vì vậy mới nảy sinh chuyện “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.Chẳng hạn, Pháp lệnh dân số ghi rõ “KHHGĐ là nỗ lực của Nhà nước, xã hội để mỗi cá nhân, cặp vợ chồng chủ động, tự nguyện quyết định số con, thời gian sinh con và khoảng các giữa các lần sinh nhằm bảo vệ sức khỏe, nuôi dạy con có trách nhiệm, phù hợp với chuẩn mực xã hội và điều kiện sống của gia đình”. “Công dân có nghĩa vụ thực hiện KHHGÐ, xây dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững“. Mặc dù đã ghi rõ ràng như thế nhưng vẫn có nhiều người giải thích khiên cưỡng rằng “Gia đình ít con là một hoặc hai con, ba con là nhiều”. Cách giải thích đó không rõ ràng. Nếu có người nói rằng: “Khả năng của tôi có thể đẻ và nuôi 15 đứa con như ông bà, bố mẹ nuôi chúng tôi khôn lớn, vậy thì 3 con là quá ít đối với tôi?” Chúng ta sẽ trả lời thế nào?Tháng 9/2003, Nghị định hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh dân số viết: “Mỗi gia đình chỉ có 1-2 con” và sau đó người ta dựa vào Nghị định này để giải thích, điều này có đúng không? Tại sao ngay trong Pháp lệnh (luật) không nói ngay “Cấm các cặp vợ chồng sinh con thứ 3”? Thực tế, trước khi Pháp lệnh dân số ra đời, nhiều câu hỏi được đặt ra cho vấn đề tăng dân số nhưng chính những người có trách nhiệm giải thích rằng: “Dân trí đã cao, người dân có nhận thức nên việc gia tăng dân số không đáng ngại”. Đến khi những đứa con thứ 3 ra đời, không thấy ai nói điều đó nữa.Khoản 1 Điều 29 Nghị định 104 quy định: “Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác dân số trong cơ quan, trong hệ thống tổ chức của mình bằng hình thức phù hợp; ban hành nội quy quy chế hoặc bằng các hình thức khác dể thực hiện mục tiêu, chính sách dân số“. Phù hợp với quy định trên, Điều 7 của bản Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em cũng quy định: “Cá nhân, cặp vợ chồng vi phạm các quy chế, điều lệ hoặc các hình thức khác của các bộ, ngành, UBND các cấp các cơ quan, tổ chức hoặc vi phạm các hương ước quy ước của cộng đồng trong việc thực hiện mục tiêu, chính sách dân số thì bị xử lý theo các quy định đó“. Như vậy, trên thì có Pháp lệnh dân số, dưới thì có Nghị định, rồi quy chế, hương ước… người dân sẽ thực hiện theo văn bản nào? Làm sao nông dân, công nhân có thể “cập nhật” tất cả các văn bản trên để thực hiện? Trong các văn bản đó, văn bản nào “to” hơn văn bản nào, văn bản nào phủ nhận văn bản nào? 

Trong khi chúng ta kêu gọi toàn xã hội “Sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật” thì một văn bản luật không thể chấp nhận những từ ngữ không rõ nghĩa, ai giải thích thế nào cũng được. Các nhà làm luật nên quan tâm và cải tiến cho phù hợp. Có như vậy mới mong có những bộ luật thực sự đi vào cuộc sống. 

http://www.vnn.vn/bandocviet/2005/05/429145/

Dùng thuế hạn chế Internet là không thể chấp nhận được
11:50′ 09/06/2005 (GMT+7)
Việc tỉnh Yên Bái “không muốn khuyến khích loại hình này phát triển nên hạn chế cấp phép”, dùng thuế để hạn chế việc sử dụng Internet ,phải chăng là trái với chủ trương của Nhà nước trong việc phổ cập Internet đến mọi tầng lớp xã hội, phát huy những khả năng và tác dụng của nó phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

Trước hết, cần nói ngay rằng: Việc ông Đỗ Lê An – Phó trưởng phòng Tài chính kế hoạch thành phố Yên Bái giải thích: “Không muốn khuyến khích loại hình này phát triển nên hạn chế cấp phép”, là một vấn đề cần bàn.

Yên Bái hạn chế dịch vụ Internet bằng đánh thuế cao?
Cách quản lý và tính thuế mới đang khiến những hộ kinh doanh Internet ở vùng cao Yên Bái lâm vào cảnh “làm không đủ nộp thuế”, phải kinh doanh “chui”.

Tại sao “không muốn khuyến khích”? Phải chăng internet là một loại hình “độc hại” nên không được tỉnh Yên Bái khuyến khích?

Những tiện lợi của internet đối với sự phát triển xã hội trong thời đại thông tin thiết nghĩ không cần nói nhiều cũng đã có rất nhiều những công trình khoa học, rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng nói đến. Internet đã thực sự là một cuộc cách mạng thông tin, tác động trực tiếp, thúc đẩy mọi thành phần kinh tế, tri thức nhân loại phát triển…

Xã hội Việt Nam, từ khi tiếp xúc Internet đến nay vốn chưa lâu, chúng ta vốn chậm chạp trong lĩnh vực này, nhưng Internet đã phát huy nhiều tác dụng của nó trong nhận thức, trong hoạt động kinh tế và cuộc sống nhân dân.

Tuy vậy, để phát triển và đưa Internet đi vào đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển không phải là dễ dàng, không phải ngày một ngày hai có thể đáp ứng yêu cầu, hiện nay tỷ lệ người sử dụng Internet tại Việt Nam chỉ mới đạt mức 3%… Tỷ lệ này là thấp so với các quốc gia đang phát triển. Về nhận thức, nhiều người còn chưa thấy được tác dụng của Internet, lại thêm những hạn chế về ngoại ngữ nên cảm thấy “ngại” Internet.
Nhận thức được vai trò và giá trị của Internet rất to lớn, vì vậy, chính sách của nhà nước Việt Nam đã đặt ra là cần phổ cập và phát triển Internet để nó thực sự đi vào đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển về vật chất và tinh thần của nhân dân, của mọi thành phần kinh tế, của xã hội… Trước hết là các chương trình như: Đưa Internet vào trường học, cổng thông tin Thánh Gióng, Cổng thông tin Hà Nội với chi phí tiền tỉ… không phải chỉ để cho vui. Chưa nói đến chuyện tiến tới Chính phủ điện tử.

Vậy lý do gì mà tỉnh Yên Bái lại “Không muốn khuyến khích loại hình này phát triển nên hạn chế cấp phép”? Phải chăng tỉnh Yên Bái chỉ nhìn thấy những “mặt trái” của internet?

Xin nói ngay rằng: Cái gì cũng có mặt trái, vấn đề là ở chỗ: Chúng ta phải giáo dục để những người sử dụng trẻ có nhận thức đúng đắn, có lối sống lành mạnh, biết sử dụng những tiện ích của Internet để phục vụ nhu cầu của cuộc sống, biết tự loại trừ những mặt trái của nó… điều đó phụ thuộc nhiều vào biện pháp quản lý và nhiều yếu tố khác nhau. Không thể làm cái việc “Không quản lý được thì cấm”, mà cái cần thiết là phải học tập để nâng cao hiệu quả và có những biện pháp quản lý đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội và khoa học kỹ thuật.

Điều này nảy sinh một vấn đề là Nhà nước cần phải có những cán bộ quản lý có khả năng nắm bắt được những tiến bộ khoa học kỹ thuật và đáp ứng những nhu cầu của xã hội. Nói đến điều này, tôi lại nhớ đến câu chuyện một cô bạn tôi là chủ cửa hàng kinh doanh Internet ở một tỉnh miền núi kể lại: Khi cán bộ Phòng Văn hoá đến kiểm tra ở dịch vụ Internet của cô ta, cán bộ đánh lên trên dòng điạ chỉ như sau: “xếch việt .com” , “quán nhà lá . com” và kết luận: “Không có các trang đồi truỵ”. Cũng như chuyện Trưởng phòng Kỹ thuật của một công ty khá lớn về các lĩnh vực thuộc Công nghệ thông tin thuộc doanh nghiệp nhà nước, đã yêu cầu “Muốn sử dụng Internet truy cập vào trang quốc tế, phải có ý kiến của Trưởng phòng”, điều này được ghi trong biên bản cuộc họp…

Với đội ngũ cán bộ như vậy, chuyện không quản lý được thì cấm, hoặc đánh thuế thật nặng là điều dễ dàng xảy ra.

Việc khuyến khích sử dụng Internet, đưa Internet vào cuộc sống nhân dân là điều hết sức cần thiết, nếu không muốn đất nước chúng ta tiếp tục mãi mãi tụt hậu.

H. Vinh

(Bài đăng trên VietnamNet.vn 9-6-2005
http://www3.vietnamnet.vn/cntt/2005/06/448793/)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: