Archive for Tháng Một, 2007

THƯ CỦA MỘT CÔNG DÂN HẠNG 2 GỬI ĐẠI HỘI ĐCSVN LẦN THỨ X

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 05/01/2007

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers