Archive for Tháng Một, 2007

THƯ CỦA MỘT CÔNG DÂN HẠNG 2 GỬI ĐẠI HỘI ĐCSVN LẦN THỨ X

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 05/01/2007