Archive for Tháng Tám, 2007

Vài suy nghĩ về việc xây dựng các công trình tôn giáo ngày nay

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 31/08/2007

TGM Giuse Ngô Quang Kiệt thăm và làm phép khuôn viên nhà thờ Nam Xá

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 23/08/2007

Dặn con

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 23/08/2007

Entry for August 17, 2007

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 17/08/2007

Entry for August 17, 2007

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 17/08/2007

TỪ VIỆT NAM GỬI BỨC THƯ NGỎ TỚI LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 17/08/2007

Entry for August 17, 2007

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 16/08/2007

Việt Phương

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 16/08/2007

Entry for August 17, 2007

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 16/08/2007

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers