Archive for Tháng Một, 2008

MỘT VÒNG TRÒN ĐANG KHÉP KÍN VÀ NHỮNG SUY TƯ

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 24/01/2008

Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 24/01/2008

Nguyên nhân và kết quả, ăn làm sao, nói làm sao bây giờ?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 24/01/2008

Họ còn là đồng chí của nhân dân không?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 24/01/2008

Những buổi cầu nguyện biểu dương khát vọng và niềm tin

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 24/01/2008