Archive for Tháng Tám 29th, 2008

MỘT “DỰ ÁN PHONG THÁNH” ĐÃ BẮT ĐẦU BẰNG… DÙI CUI ĐIỆN

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 29/08/2008