Archive for Tháng Chín 1st, 2008

Thái Hà – Điều gì sẽ đến sau dùi cui, roi điện và hơi cay?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 01/09/2008