Archive for Tháng Chín 5th, 2008

THƯ GỬI MỘT NỮ PHÓNG VIÊN TRUYỀN HÌNH

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 05/09/2008

AI ĐÃ VI PHẠM PHÁP LUẬT, NHÌN TỪ VỤ THÁI HÀ

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 05/09/2008