Archive for Tháng Chín 22nd, 2008

ĐÔI ĐIÈU VỀ NHỮNG SAI LẦM VÀ BÀI HỌC CẤP THIẾT

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/09/2008

Một bài viết mà Đài THVN và Trần Chí Hiển nên đọc

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/09/2008