Archive for Tháng Chín 26th, 2008

Lại chuyện được mất ở Tòa Khâm sứ, Thái Hà

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 26/09/2008