Archive for Tháng Chín, 2008

ĐÔI ĐIÈU VỀ NHỮNG SAI LẦM VÀ BÀI HỌC CẤP THIẾT

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/09/2008

Một bài viết mà Đài THVN và Trần Chí Hiển nên đọc

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/09/2008

TÒA KHÂM SỨ, NỖI ĐAU TRONG MỘT ĐẤT NƯỚC HÒA BÌNH

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 19/09/2008

ĐÊM THẮP NẾN VÌ CÔNG LÝ TẠI TÒA KHÂM SỨ 19/9/2008

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 19/09/2008

CẦN CÓ VÀI ĐIỀU VỚI TỜ SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 18/09/2008

LẠI CHUYỆN TRUYỀN THÔNG ĐỒ TỂ VÀ BỊP BỢM

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 16/09/2008

Sai lầm của hệ thống truyền thông nhà nước trong vụ Thái Hà

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 15/09/2008