Archive for Tháng Mười 22nd, 2008

MỘT VỊ LÃNH ĐẠO CÓ TẦM CỠ

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/10/2008