Archive for Tháng Mười Hai 5th, 2008

BỨC TÂM THƯ GỬI CÁC CHIẾN SỸ VÌ CÔNG LÝ, SỰ THẬT, HOÀ BÌNH

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 05/12/2008