Archive for Tháng Mười Hai 6th, 2008

RỰC SÁNG LỬA HIỆP THÔNG – CẦU NGUYỆN CHO NẠN NHÂN THÁI HÀ

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 06/12/2008