Archive for Tháng Mười Hai 10th, 2008

CÓ MỘT PHIÊN TOÀ XỬ NGƯỢC ĐÃ TUYÊN ÁN

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 10/12/2008