Archive for Tháng Mười Hai 19th, 2008

Xin gửi vài lời đến các nữ tu Dòng Nữ tử bác ái

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 19/12/2008