Archive for Tháng Hai 1st, 2009

GIÁO HỌ TRẠI GÁO, GP VINH : ĐIỂM HẸN ĐẾN CÙNG THÁNH ANTÔN

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 01/02/2009

THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA TÂN GIÁO XỨ VINH SƠN, GP THÁI BÌNH

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 01/02/2009