Archive for Tháng Hai, 2009

THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA TÂN GIÁO XỨ VINH SƠN, GP THÁI BÌNH

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 01/02/2009