Archive for Tháng Ba 30th, 2009

LUẬN CỨ BÀO CHỮA: Phiên phúc thẩm xử 8 giáo dân Thái Hà

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 30/03/2009