Archive for Tháng Sáu 16th, 2009

GX Thái Nguyên, GP Bắc Ninh: Nến sáng như lòng tin bùng cháy

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 16/06/2009