Archive for Tháng Sáu 24th, 2009

Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả (J.B)

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 24/06/2009