Archive for Tháng Mười, 2009

Ba mươi đồng bạc xưa và ba chục triệu đồng ngày nay

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 29/10/2009