Archive for Tháng Mười Một 28th, 2009

Hình ảnh Đại hội Giới trẻ TGP Hà Nội 2009

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 28/11/2009