Archive for Tháng Mười Hai, 2009

Những ngộ nhận về sức mạnh mềm

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 28/12/2009

Theo chân Đức Tổng Hà Nội lên rừng dâng lễ Noel

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 27/12/2009

Phương hướng đối thoại và hợp tác – cần nhưng chưa đủ

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 02/12/2009

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 230 other followers