Archive for Tháng Một 14th, 2010

Dong Chiem is becoming a “Mount of Crosses”

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 14/01/2010

Thư mời gọi hiệp thông cầu nguyện cho anh J.B Nguyễn Hữu Vinh

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 14/01/2010

Ông J.B Nguyễn Hữu Vinh bị triệu tập trong khi đang điều trị

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 14/01/2010

VÀO THƠ

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 14/01/2010

JB. Nguyễn Hữu Vinh – Ký giả của Lòng tin

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 14/01/2010