Archive for Tháng Một 20th, 2010

Công an TPHN triệu tập ông J.B Nguyễn Hữu Vinh lần thứ 2

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 20/01/2010