Archive for Tháng Ba 27th, 2010

27/3 – Tròn một năm phiên tòa ô nhục

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 27/03/2010