Archive for Tháng Tư, 2010

Lạy Chúa, con không hiểu nổi

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 28/04/2010

Tiễn Cha, người cha nhân hậu

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 24/04/2010

Đại lễ Phục sinh 2010 đầy ơn phúc và niềm tin mến

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 04/04/2010

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers