Archive for Tháng Tư, 2010

Lạy Chúa, con không hiểu nổi

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 28/04/2010

Tiễn Cha, người cha nhân hậu

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 24/04/2010

Đại lễ Phục sinh 2010 đầy ơn phúc và niềm tin mến

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 04/04/2010