Archive for Tháng Tư 28th, 2010

Lạy Chúa, con không hiểu nổi

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 28/04/2010