Archive for Tháng Bảy, 2010

GHVN trong Năm Thánh 2010: Những thử thách khắc nghiệt

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/07/2010