Archive for Tháng Tám, 2010

Cồn Dầu ký sự – Kỳ IV – Cái chết của anh Toma Nguyễn Thành Năm

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 24/08/2010

Cồn Dầu ký sự: – Kỳ III: Thực tế với giáo dân Cồn Dầu

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 18/08/2010

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers