Archive for Tháng Mười 11th, 2010

“Cụ rùa” Hồ Gươm linh thiêng và ngón thông tin tuyên truyền

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 11/10/2010