Archive for Tháng Mười 26th, 2010

Thư gửi anh chị em giáo dân Cồn Dầu

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 26/10/2010