Archive for Tháng Tám 3rd, 2011

Tôi đi dự phiên tòa phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ – Kỳ 1

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 03/08/2011