Archive for Tháng Tám 8th, 2011

Tôi đi dự phiên tòa phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ – Kỳ 5

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 08/08/2011

Tôi đi dự phiên tòa phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ – Kỳ 4

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 08/08/2011