Archive for Tháng Mười Một 24th, 2011

Tình hình Giáo xứ Mỹ Lộc, GP Vinh

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 24/11/2011