Archive for Tháng Mười Một 30th, 2011

Biểu tình ủng hộ Thủ Tướng (Nhại Kiều)

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 30/11/2011