Archive for Tháng Mười Hai, 2011

Chớ khóc thương tao làm chi

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/12/2011

Cóc chết, giải mã những cuộc than khóc của bầy cừu

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 21/12/2011

Thư gửi người em trong nhà tù

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 20/12/2011