Archive for Tháng Hai 9th, 2012

Đảng nói không, dân bảo có…

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 09/02/2012

Cống Rộc diễn ca

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 09/02/2012