Archive for Tháng Ba, 2012

Quyền lợi: đặc thù Việt Nam, nghĩa vụ: mặt bằng thế giới

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 23/03/2012

Hà Nội không muốn làm mất lòng Bắc Kinh?

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 20/03/2012

Ôi, miệng lưỡi

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 20/03/2012

Bất thình lình toàn dân biến thành chuột bạch và con nợ

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 18/03/2012

Con đường 30 năm… 30 năm…

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 16/03/2012

Họa thơ: Ông Putin ở nước Nga!

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 15/03/2012

Thư ngỏ gửi các bác Trung Cộng

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 13/03/2012

Gặp Tổng thống Obama – Phần IV

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 12/03/2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers